Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: PACK EXPO LAS VEGAS 2019
  Ngày tham dự: 2019 .9
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: US
  Tên triển lãm thương mại: HONG KONG PRINTING & PACKING FAIR
  Ngày tham dự: 2019 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Tên triển lãm thương mại: Pack Expo International
  Ngày tham dự: 2018 .11
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: US
  Tên triển lãm thương mại: HONG KONG PRINTING & PACKING FAIR
  Ngày tham dự: 2018 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
Gửi email cho nhà cung cấp này