Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Thiết bị kiểm tra và Cơ sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Height Ruler No Information 1
Verticality Deviation Meter BCY-150 1
Wall Thickness Detector BTG-02 1
Torsion Tester HP-50 1
Press Tester Bolaide 1
Vacuum Tester HRD-MFY-01 1
Draught Drying Cabinet HC8814 2
Gửi email cho nhà cung cấp này