โดย {0}
logo
Vanjoin Group
ผู้ผลิตสินค้าตามสั่ง
ผลิตภัณฑ์หลัก:ขวดพลาสติกขวดพลาสติก
อันดับที่3 ได้รับความนิยมมากที่สุด ใน ขวดโหลพลาสติกAnnual export US $8,315,800Total floorspace (3,217㎡)Annual sales US $8,550,000Offline trade shows attended(1times)